Omregning mellom gram per kvadratmeter og unser per kvadrat yard

Omregning mellom g/m² og oz/yd²:
- konvertere gram per kvadratmeter til unser per kvadrat yard (GSM til OSY);
- konvertere unser per kvadrat yard til gram per kvadratmeter (OSY til GSM).
Du kan endre antallet desimaler du vil bruke. Ifølge standardinnstillingen viser app 2 desimaler.
Avrunding til nærmeste 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
Download on the App Store
Android app on Google Play
Omregning mellom gram per kvadratmeter og unser per kvadrat yard
Support

Support
Kontakt
Wednesday, October 18, 2017

Personvern
Vilkår for bruk


Copyright © 2017 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheter forbeholdes